Eduskuntavaaliehdokkaat

Me allekirjoittaneet eduskuntavaaliehdokkaat lupaamme, että tultuamme valituksi tulemme eduskunnassa edistämään aloitetta uskonrauhan rikkomisen poistamiseksi rikoslaista.

HELSINKI
Vihreä liitto

73 Juva Kati
83 Stranius Leo
85 Tamminen Lilja
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
142 Lovén Jape
Piraattipuolue
247 Hautakangas Ville
250 Immonen Satu
Sjöström Kim, valitsijayhdistys
269 Sjöström Kim

HÄME
Muutos 2011
2 Koljonen Kimmo
4 Saarinen Anita

KAAKKOIS-SUOMI
Piraattipuolue
100 Aromaa Mika

KESKI-SUOMI
Muutos 2011
31 Merikivi Mikko
Piraattipuolue
112 Brander Tommi

OULU
Muutos 2011
31 Väli-Klemelä Jari
Piraattipuolue
155 Raitala Juuso
157 Wallin Olli-Pekka

PIRKANMAA
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

45 Karisma Petri
Piraattipuolue
79 Isomaa Mika
94 Soppela Olli
Muutos 2011
174 Lintula Oula
175 Moisander Antti

SATAKUNTA
Piraattipuolue
126 Palmroos Juho

UUSIMAA
Perussuomalaiset
60 Karhu Suvi
Piraattipuolue
128 Kantola Roni
130 Karvinen Tapani
134 Laaksonen Joona
136 Lohilahti Janne
146 Sammallahti Tere
Muutos 2011
233 Eturautti Kyuu
236 Hirvisaari James
239 Järvi Erik Andrei
240 Kaakkola Marjukka
247 Munne Martti

VAASA
Piraattipuolue
91 Perälä Tapio
Vihreä liitto
138 Tuomikoski Juha

VARSINAIS-SUOMI
Muutos 2011
4 Tulonen Antti
Piraattipuolue
5 Hellman Timo
13 Vesti Jetro
Vasemmistoliitto
137 Karlsson Julius

Mikäli olet ehdokas ja haluat nimesi tälle listalle, ota yhteyttä (ks. yhteystiedot). Kerrothan samalla piirisi ja puolueesi. Listaa pyritään päivittämään mahdollisimman usein.

Aloitteen perustelut

Sananvapaus ja sen osana uskonnonvapaus on yksi vapaan ja demokraattisen yhteiskunnan kulmakivistä. Uskonnonvapaus sisältää vapauden tunnustaa tai olla tunnustamatta haluamaansa uskontoa ja myös arvostella eri uskontoja. Uskonnonvapaus on rinnastettavissa poliittisen toiminnan vapauteen. Rajanveto eri uskonnollisten ja poliittisten vakaumusten välillä on joskus vaikeaa ja usein tarpeetontakin.

Rikoslain 17. luvun 10. § uskonrauhan rikkomisesta loukkaa tätä perusoikeutta. Kyseinen pykälä on nykymuodossaan seuraavanlainen:

”Joka 1) julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnonvapauslaissa (267/1922) tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä, tai 2) meluamalla, uhkaavalla käyttäytymisellään tai muuten häiritsee jumalanpalvelusta, kirkollista toimitusta, muuta sellaista uskonnonharjoitusta taikka hautaustilaisuutta, on tuomittava uskonrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.”

Pykälä mahdollistaa sen, että uskontojen kritisointi kielletään täysin, sillä uskontokunta voi määritellä pilkan yksipuolisesti. Lisäksi lakitekstin viittaus tekijän loukkaamistarkoitukseen on kyseenalainen, koska sitä on vaikeaa ellei peräti mahdotonta todistaa.

Nykyinen oikeuskäytäntö kohtelee muutenkin eri uskontoja eri tavalla. Kristilliseen uskoon kohdistuva pilkka jätetään tuomitsematta siinä missä esimerkiksi islaminuskoon kohdistuvasta pilkasta annetaan tuomioita herkästi ja toistuvasti. Tämän aloitteen yhtenä tarkoituksena on tuoda eri uskonnot keskenään tasa-arvoiseen asemaan. Nykylainsäädännön mahdollistama eriarvoinen kohtelu on omiaan rapauttamaan kunnioitusta lakia kohtaan.

Uskonnollisia niinkuin poliittisiakin vakaumuksia on voitava käsitellä kriittisesti, jopa pilkallisesti. Vaikka tiedossa on tapauksia, joissa tällaiseen toimintaan on reagoitu karkealla väkivallalla, ei sivistyneen yhteiskunnan pidä osoittaa pelkoa sellaisen edessä. On osoitettava, että mitkään uskonnolliset kuten poliittisetkaan vakaumukset eivät saa olla yhteiskunnan edessä minkäänlaisessa erityisasemassa.

Pykälä sisältää kaksi kohtaa, jotka kuvaavat hyvin erilaisia tekoja. Vaikka näistä 2. kohta ei olekaan sananvapauden kannalta ongelmallinen, sen kattamat teot voidaan kieltää rikoslain muissa pykälissä, esimerkiksi 17. luvun 11-13. §:ssä (uskonnonharjoituksen estäminen, hautarauhan rikkominen ja ilkivalta).

Ylläolevaan viitaten me allekirjoittaneet vaadimme, että

rikoslain 17 luvun 10 § kumotaan lailla.